40 år

1979 - 2019

Lille Næstved Idrætsforening
Lille Næstved Idrætsforening
Hvor børn, unge og voksne kan få dyrket motion på forskellige niveauer.
LNI er medlem af:

Nyheder & Aktiviteter


Generalforsamling i Lille Næstved Idrætsforening

Onsdag den 27. marts 2018 kl. 20.00
 i Teatersalen, Lille Næstved Skole, Herlufsholmvej, 4700 Næstved
 
 
Dagsorden
 
 1. Valg af dirigent
 
 1. Bestyrelsens beretning v. formand Rikke Hegelund
 
 1. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Susanne Munksgaard
 
 1. Indkomne forslag
 
 1. Valg af bestyrelse
 
På valg er:
 1. Sekretær Majbrit Kristiansen – Modtager genvalg
 2. Kasserer Susanne Munksgaard - Modtager genvalg
 3. Medlem Tine Boye Troy – Modtager ikke genvalg
 
 1. Valg af revisor
  1. Niels Jensen – Modtager genvalg
  2. Søren Frets – Modtager genvalg
 
 1. Eventuelt
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal, jf. vedtægternes § 5, udformes skriftligt og være foreningsformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
 
På vegne af bestyrelsen

Opvisning 2019


Så er programmet på plads til vores opvisning d. 23/3. 

Dørenes åbnes kl. 13.00 og vi har indmarch kl. 14.00 - hvor vi håber at se så mange gymnaster som muligt.

Der vil som altid være en bod i hallen hvor man kan købe kaffe, kage, slik, sodavand og vand. Der kan både ved indgangen og i boden betales med både kontanter, MobilePay og dankort. Entre koster som tidligere 50 kr for voksne og 25 kr for børn under 13 år - gymnaster som skal deltage i opvisningen kommer naturligvis gratis ind.

Skal man have 5 års tegn eller 10 års tegn i år, vil vi rigtig gerne høre fra jer så hurtigt som muligt, så vi sikrer os at der er årstegn til alle. Skriv en sms eller ring til sekretær Majbrit K på 23829100.

Med ønsket om en hyggelig dag til alle og vi ses lørdag d. 23. marts.

Mvh. bestyrelsen

Træning i Digtervejshallen

Når vi har træningstid kl. 17 i hallen på Digtervejen er det MEGET vigtigt at vi ikke går ind i hallen før kl. 17:00.
Ingen gymnaster, ingen forældre og ingen trænere i hallen - og det gælder også svalegangen over hallen samt den store trappe i halllen!!

Tiden frem til kl. 17 tilhører SFO'en og hvad enten de er der eller ej, må vi ikke gå ind. Man kan opholde sig i caféen, forhallen/gangen eller omklædningsrum

Hvis vi ikke overholder dette, vil vores træningstider for fremadrettede sæsoner blive flyttet til 17:30, hvilket vi vil være meget kede af!!

33 unge flygtninge får DGI's
trænerspire-diplom


33 unge flygtninge mellem 13 og 18 år har i 2018 gennemført en skræddersyet udgave af DGI’s uddannelse som Trænerspirer. De unge går i Verdensklassen på Kobberbakkeskolen, afd. Sjølund i Næstved og har valgt uddannelsen som et valgfag.

Formålet er at udvikle en metode til varig integration af unge flygtninge og indvandrere gennem idrætsaktiviteter med lokale idrætsforeninger som arena og platform.

Sideløbende tilskyndes og guides flygtningebørn og deres forældre til at deltage aktivt i foreningslivet.

Flere af de unge har desuden været i praktisk som hjælpetrænere i idrætsforeninger i Næstved-området.

To piger er efterfølgende blevet hjælpetrænere i henholdsvis Lille Næstved Idrætsforening og Næstved Tennisklub, og yderligere to unge har fået tilbud om at blive hjælpetrænere.

Læs mere på DGI's hjemmeside


Har du spørgsmål eller ønsker at vide mere om projektet, så kontakt Rikke Hegelund på mail rikke@lni.dk eller tlf. 40 58 88 86

Sponsorer


Følg os på Facebook
Kalender
Lille Næstved Idrætsforening | Plantevej 36 | 4700 Næstved | E-mail: lni@lni.dk